Ma is een Japans teken. Ma betekent ruimte.
Anders dan in het Westen, waar ‘ruimte’ vaak als een louter geometrische term wordt opgevat, gaat Ma over ruimte als omslotenheid, beslotenheid, geborgenheid. Ook het ervaren van die ruimte door de mens valt onder dit begrip.

In Japanse (tuin)architectuur en grafiek duidt het begrip Ma op het definiëren van ruimte door plaatsing van objecten. Vorm en positionering van de objecten, maar vooral ook de contravorm, de leegte, zijn belangrijk.

Het Japanse woord voor ontwerp is Ma-dori, wat greep hebben op het Ma betekent. Ma betekent dan sfeer, stemming, ‘decor’.
Architectuur is de kunst van het creëren van een specifieke Ma in fysieke vorm.

context

Ma ontwerpt met een beeld van stad en samenleving voor ogen, waarin leefbaarheid van die stad en het denken over gemeenschappelijkheid centraal staan. Om het verantwoordelijksgevoel van mensen voor hun omgeving te stimuleren, is het belangrijk dat iedereen in staat wordt gesteld concrete invloed op z’n leefomgeving en het bouwproces uit te oefenen.

Ma werkt vanuit de context. De context is veel meer dan alleen de fysieke omgeving. Het is het totaal van factoren dat invloed op de productie van de gebouwde omgeving uitoefent, dus ook bijvoorbeeld technisch kunnen, cultuur en economie.

proces

Ma bekommert zich niet alleen om het eindresultaat. Het eindresultaat is niet alleen het gebouw dat er bij oplevering is: dit product moet ook na jaren nog voldoen. En ook het proces waarin een gebouwde constructie tot stand komt is belangrijk. Het is daarbij nodig dat de betrokken partijen zich inleven in elkaars gedachten en de tijd nemen om de achtergronden van elkaars wensen te begrijpen.

Ma denkt in samenwerking met andere bedrijven een slim resultaat te kunnen leveren. Twee weten meer dan één. Elk heeft zijn of haar eigen specialismen. Juist in de samenkomst van specialismen worden goede ideeën geboren. In wisselende samenwerkingsverbanden worden ervaring en vakmanschap bijeengebracht.

Ma staat voor vakmanschap. Vakmanschap van ons als architecten; vakmanschap ook door de samenwerking met of intensieve begeleiding van deskundige uitvoerders. Maakbaarheid door slim en verstandig ontwerp. Soms is meer meer, soms minder. Het zoeken naar een moderne ambachtelijkheid, met aandacht voor de wijze waarop dingen gemaakt zijn.

.

identiteit

Ma houdt van de sfeer in oude gebouwen, waar je zelf ramen open kunt zetten als het lekker weer is. Van het gevoel van het zitten bij de kachel, als centrale en warme plek in huis. Kortom waardevol is de ervaring van verschillende condities, die versterkt kan worden door contrasten en specifieke ruimtes.

Ma streeft naar een algehele duurzaamheid. Niet alleen in materiaalgebruik, maar ook in de ‘vorm’ waarin het gebouwde gerealiseerd wordt. Door het realiseren van constructies met een zekere flexibiliteit ontstaat niet alleen in letterlijke zin ruimte voor degenen die het gebouwde uiteindelijk gaan gebruiken. Flexibiliteit hoeft geen neutraliteit te betekenen. Ma wil gebouwen maken die de fantasie prikkelen en uitnodigen tot individueel gebruik.

Elke gebouwde constructie krijgt pas betekenis door gebruikers die zich het gebouwde eigen maken. Als een tijd na de oplevering in hun ’toevoegingen’ aan het gebouw de achterliggende gedachten voortleven blijkt de werkelijke kwaliteit.

maakbaarheid

Ma is een materiële architectuur: een architectuur waarbij een zorgvuldig materiaalgebruik centraal staat. Materiaal dat gekozen is om z’n tastbaarheid. Materiaal dat mooier wordt door de jaren heen. Materiaal dat contrasteert. Hard en zacht. Ruw en glad. Dat aandachtig en slim gedetailleerd is. Ma houdt er van als eigenheden van materialen tot hun recht komen.

Ma streeft naar elegante detaillering. Een goed detail organiseert. Het vertelt in één oogopslag alles over het geheel. Het verraadt niet de vereiste vaardigheid en de noeste arbeid. Het is simpel.

Ma staat voor een authentieke, actuele architectuur. Eigentijds, maar niet tijdelijk of modieus. Op de hoogte van recente ontwikkelingen, maar hier niet blindelings in meegaand. Ma zoekt het experiment. Het gebruik van nieuwe materialen wordt niet uit de weg gegaan, maar is ook geen doel op zich. De voorkeur wordt gegeven aan sobere en doelmatige oplossingen.