Ma-architecten
Ma-architecten

tanc4Lena en Justcontext


Ma ontwerpt met een beeld van stad en samenleving voor ogen, waarin leefbaarheid van die stad en het denken over gemeenschappelijkheid centraal staan. Om het verantwoordelijksgevoel van mensen voor hun omgeving te stimuleren, is het belangrijk dat iedereen in staat wordt gesteld concrete invloed op z'n leefomgeving en het bouwproces uit te oefenen.

Ma werkt vanuit de context. De context is veel meer dan alleen de fysieke omgeving. Het is het totaal van factoren dat invloed op de productie van de gebouwde omgeving uitoefent, dus ook bijvoorbeeld technisch kunnen, cultuur en economie.

 

Meer lezen over de visie van Ma

of de volledige tekst ophalen