Ma-architecten
Ma-architecten

uitbreiding en verbouwing

Da Costakade Amsterdam

2003-2008

Een passende uitbouw ontwerpen aan het gebouw 'de Liefde' van Charles van den Hove is geen eenvoudige opgave.
Aansluiting met het bestaande gebouw is gezocht in de ritmiek en de eenvoud.
Door de punt-symmetrie van zij- en achtergevel krijgt de aanbouw een zelfstandige uitstraling. Deze is ook van binnen goed zicht- en voelbaar en geeft een bepaalde intimiteit.
Om het uitzicht van de omwonenden zo min mogelijk te verstoren is een groen dak toegepast, dit groeit over de zijramen naar beneden.
Er is gekozen voor een gelijk gekleurde baksteen, maar in een ander verband en met een andere textuur.