Ma-architecten
Ma-architecten

Kostgewonnen


voorbereiding en begeleiding uitvoering

Kostgewonnen is een voormalig schoolgebouw aan de Derde Kostverlorenkade in Amsterdam. In 2005 is het gebouw door Vereniging Kostgangers, waarvan alle huurders van ruimtes in het gebouw lid zijn, aangekocht voor gebruik door uiteenlopende culturele functies. Zo is er in het gebouw een kinderdagverblijf, een theater en een groot aantal atelierruimtes gevestigd.

Na de aankoop zijn de twee voorheen aparte schoolgebouwen tot één geheel gemaakt en is het   verhuurbaar vloeroppervlak sterk vergroot. Ook is er (achterstallig) groot onderhoud uitgevoerd en zijn alle installaties volledig vernieuwd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, over een periode van ruim drie jaar, is het gebouw voortdurend in gebruik geweest.

Een belangrijk uitgangspunt voor de aanpak van de ingrepen was de uitvoering van zo veel mogelijk werk in zelfwerkzaamheid. Doordat de leden van de vereniging onder professionele begeleiding onbetaalde uren inzetten kon een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden. Ma architecten maakte deel uit van het bouwteam dat de uitvoering van het werk coördineerde. Namens Vereniging Kostgangers trad dit bouwteam als hoofdaannemer op; het bouwteam was ook verantwoordelijk voor voorbereiding en begeleiding van de zelfwerkzaamheid.

De drastische verbouwing waarbij alle gebruikers zeer nauw betrokken waren heeft geresulteerd in een levendig cultuurverzamelgebouw.